Bütüncül Psikoterapi

Kendilik bozukluklarının tedavisinde sağlıklı bir ilerlemenin olması için hasta ve terapist arasında terapotik bir ittifakın kurulması şarttır. Literatüra baktığımız zaman terapotik ittifakla ilgili her kuramın kendine göre farklı bir bakış açısı olduğunu, kuramcıların bu ittifakı kendi kuramlarına göre ele aldığını görüyoruz. Daha fazlasını oku

HEİNZ KOHUT KENDİLİK PSİKOLOJİSİ VE TERAPİSİ

İnsanlık var olduğu sürece her toplumda farklı isimlerle anılan psikolojik rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıkların birçok tedavi yöntemleri olmuştur. Bu psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla ortaya çıkan pek çok farklı yaklaşımın savunucuları kendi tedavi yöntemlerini yüceltme, diğer yöntemleri ise küçültme ve ötekileştirme yoluna gitmişlerdir. Daha fazlasını oku