Çocuğu tanımak, çocuğun problemini tespit etmek ona yardımcı olmanın ilk adımıdır. Çocuğunu tanıyan, çocuğunun güçlü ve zayıf yönlerini bilen anne baba da muhakkak çocuğuna daha sağlıklı yaklaşacaktır. Yaptığımız test uygulamalarıyla çocuğumuzu ayrıntılı bir şekilde her yönüyle inceliyor ve ailelere ayrıntılı bir rapor sunuyoruz.

MMPI Kişilik Envanteri

Uyguladığımız Testler

 • Wisc-R  Zeka Testi
 • Cattell 2a Zeka Testi
 • Stroop – Zihin Becerileri Testi)

 

 • Moxo Dikkat Ölçme Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Dikkat Eksikliği – Hiperaktivite Bozukluğu Testi

 

Çocuk Gelişimi Testleri

 • Psikososyal Gelişim Ölçeği
 • TYT Temel Yetenekler Testi
 • Metropilitan Okula Başlama Olgunluğu Testi
 • Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Testi

 

 • Sınav Kaygısı Testi
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Meslek Seçme Testleri

 

Projektif Testler

 • D-10 Resim Çizme ve Yorumlama Testi
 • CAT (Çocuk Anlayış Testi)
 • Peabody Resim (Kelime Eşleştirme Testi)
 • Louisa Duss Hikaye Yorumlama Testi
 • SCL 90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Evlilik Sorunları Ölçeği
 • MMPI Kişilik Envanteri